Producenci
Promocje
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 8CM 5G MOTOROIL UV
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 8CM 5G MOTOROIL UV

3,18 zł

Cena regularna: 4,09 zł

Najniższa cena: 3,63 zł
szt.
BŁYSTKA OBROTOWA DAM EFFZETT STANDARD SPINNER ROZ.3 6G SINKING BLACK YELLOW
BŁYSTKA OBROTOWA DAM EFFZETT STANDARD SPINNER ROZ.3 6G SINKING BLACK YELLOW

6,36 zł

Cena regularna: 9,08 zł

Najniższa cena: 8,17 zł
szt.
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR 4D HERRING SHAD 9CM 5G ZANDER
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR 4D HERRING SHAD 9CM 5G ZANDER

4,40 zł

Cena regularna: 5,65 zł

Najniższa cena: 5,02 zł
szt.
GUMA SAVAGE GEAR SLENDER SCOOP SHAD 9CM 4G LEMON BACK
GUMA SAVAGE GEAR SLENDER SCOOP SHAD 9CM 4G LEMON BACK

5,10 zł

Cena regularna: 6,55 zł

Najniższa cena: 5,82 zł
szt.
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 8CM 5G WHITE FLASH
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 8CM 5G WHITE FLASH

3,18 zł

Cena regularna: 4,09 zł

Najniższa cena: 3,63 zł
szt.
BŁYSTKA DAM EFFZETT PREDATOR SPINNER ROZ.3 12G SINKING COPPER
BŁYSTKA DAM EFFZETT PREDATOR SPINNER ROZ.3 12G SINKING COPPER

7,47 zł

Cena regularna: 10,67 zł

Najniższa cena: 9,60 zł
szt.
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR CRAFT CANNIBAL 8.5CM 7G PERCH
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR CRAFT CANNIBAL 8.5CM 7G PERCH

4,07 zł

Cena regularna: 5,23 zł

Najniższa cena: 4,65 zł
szt.
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR CRAFT CANNIBAL 6.5CM 4G PERCH
GUMA KOPYTO SAVAGE GEAR CRAFT CANNIBAL 6.5CM 4G PERCH

3,77 zł

Cena regularna: 4,85 zł

Najniższa cena: 4,31 zł
szt.
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 10CM 9G FLOU YELLOW GLOW
GUMA SAVAGE GEAR CANNIBAL SHAD 10CM 9G FLOU YELLOW GLOW

3,92 zł

Cena regularna: 5,04 zł

Najniższa cena: 4,48 zł
szt.
BŁYSTKA DAM EFFZETT STANDARD DRESSED SPINNER ROZ.5 12G SINKING REFLEX SILVER
BŁYSTKA DAM EFFZETT STANDARD DRESSED SPINNER ROZ.5 12G SINKING REFLEX SILVER

10,35 zł

Cena regularna: 14,79 zł

Najniższa cena: 13,31 zł
szt.
Nikko Dappy Caddisfly 22mm - Black 10 szt.
Nikko Dappy Caddisfly 22mm - Black 10 szt.

20,18 zł

Cena regularna: 26,90 zł

Najniższa cena: 22,86 zł
szt.
BŁYSTKA OBROTOWA DAM EFFZETT STANDARD SPINNER ROZ.5 12G SINKING SILVER BLACK DOT
BŁYSTKA OBROTOWA DAM EFFZETT STANDARD SPINNER ROZ.5 12G SINKING SILVER BLACK DOT

7,19 zł

Cena regularna: 10,27 zł

Najniższa cena: 9,24 zł
szt.
Polityka prywatności

 

1. Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego sklepu internetowego.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym zasad stosowania na stronie tzw. plików „Cookies”.  

2. Dane osobowe

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

LUCEO Robert Stachyra, Szeroka 32, 66-615 Dąbie, NIP: 9261616779

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zemexpolska.pl

 • poczty tradycyjnej: LUCEO Robert Stachyra, Szeroka 32, 66-615 Dąbie, NIP: 9261616779

 • telefonu: +48735486421

2.3. W jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

2.3.1. Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres do umieszczenia na fakturze, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, której będziesz/jesteś stroną

Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

2.3.2. Opinia o produkcie

Dane osobowe: imię, nazwisko

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Cel przetwarzania: publikacja Twojej opinii o produkcie w ramach naszego Serwisu

Czas przetwarzania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

2.3.3. Newsletter i informacje handlowe

Dane osobowe: imię i nazwisko, adres email

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

Cel przetwarzania: przekazywanie informacji handlowych na podstawie udzielonej zgody, w tym informacji o oferowanych produktach, promocjach i innych prowadzonych akcjach marketingowych

Czas przetwarzania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

2.3.4.Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami

Cel przetwarzania: rozpatrywanie skarg i wniosków, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Czas przechowywania danych: do upływu 1 roku od dnia zgłoszenia skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Ciebie

2.3.5. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres do umieszczenia na fakturze, adres do korespondencji, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

2.3.6. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do umieszczenia na fakturze, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Cel przetwarzania: wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń

2.4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newsletteru, zawarcia umowy sprzedaży).

2.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być udostępniane przez nas:

 • dostawcom systemów informatycznych,

 • dostawcom usług IT,

 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe

 • operatorom pocztowym i kurierom,

 • operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności

2.6. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Ci przyczyny opóźnienia.

2.6.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2.6.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

2.6.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Twoich danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

2.6.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

 

2.6.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit f RODO), wtedy Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

2.6.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody albo na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV, jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

2.7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.2.8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

2.9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Informujemy, że Twoje dane nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że jest to niezbędne w celu wykonania zawartej umowy, jest dozwolone prawem albo opiera się na Twojej wyraźnie udzielonej zgodzie.

3. Polityka plików Cookies

3.1 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zapewniamy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Podczas wizyty na naszej stronie automatycznie przetwarzane są dane związane z wizytą np. adres IP wykorzystywanego urządzenia. Odwiedzający pozostaje jednak anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy. Przetwarzanie danych osobowych i powiązanie adresu IP urządzenia z innymi danymi następuje dopiero w przypadku dobrowolnego podania danych np. w celu złożenia konta, złożenia zamówienia lub chęci skorzystania z usługi newsletter.

3.2 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” mogą być także wykorzystywane do utrzymania sesji na danej stronie internetowej.

3.3 Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Informuje się, że naszej stronie wykorzystywane są następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google LLC - pliki, które umożliwiają prowadzenie statystyk odwiedzin na stronie

3.4 Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail biuro@zemexpolska.pl

 

 

 

 

Produkty polecane
Podajnik Life Orange ARC - 30g
Podajnik Life Orange ARC - 30g

5,88 zł

szt.
Foremka do podajników ARC
Foremka do podajników ARC

11,99 zł

szt.
Esca Feeder Wafters - Haribo mini
Esca Feeder Wafters - Haribo mini

25,49 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium